Een stukje geschiedenis

 

Het ontstaan van de Zeilclub.

Voor de aanleg van de autosnelweg E3 (nu bekend als de E17) was er een grote vraag naar aanzienlijke hoeveelheden zand. Dit zand van hoge kwaliteit werd gevonden in de nabijgelegen Gavermeersen.

Een gebied van 80 hectare werd onteigend en in augustus 1968 begon men met het wegzuigen van de eerste gronden. Tegen het einde van 1970 was er al 4.000.000 m3 aan zand weggespoten, waardoor het oorspronkelijke landschap van natte hooilanden plaatsmaakte voor een uitgestrekte waterplas van 62 hectare.

In 1974 verwierf het Provinciebestuur van West-Vlaanderen het gebied van de Intercommunale E3 en de Intercommunale Leiedal.
Kort daarna ontstonden er twee zeilclubs: één van de socialisten en één van de liberalen. Deze clubs fuseerden al snel tot één vereniging: Zeilclub Gavermeer Harelbeke, afgekort als ZCGH. Destijds hadden deze clubs een klein clubhuis aan de overkant van de locatie waar de club zich nu bevindt.

In 1978 verhuisde de club naar de zijde van de Eikenstraat, ongeveer op de plek waar nu de botenparking is gevestigd.

In 2014 fuseerde de zeilclub met de surfclub, resulterend in de huidige benaming: Zeil- en Surfclub Gavermeer. In datzelfde jaar betrokken we het nieuwe watersportgebouw, waar we momenteel gevestigd zijn.

Gedurende deze periode hebben verschillende voorzitters de revue gepasseerd, waaronder Gilbert De Roose, John Devos, Filip Vansteenkiste, Louis Vantomme, Michiel Missiaen, en momenteel Christ Lanneau.